Nederlandse Commons Assembly De Meent

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

Beschrijving

"De eerste bijeenkomst van de Nederlandse Commons Assembly was vooral een inhoudelijke verkenning van de waarde van commons voor de toekomst van onze samenleving. De grote vraag die in de lucht hangt is: hoe dan? Het antwoord daarop wordt al door velen gegeven in de praktijk: energiecoöperaties, buurtcommunities, coöperatieve gebiedsontwikkeling en ga zo maar door. Maar kunnen we al die losse initiatieven versterken door ze te verbinden? Onder de noemer De Meent verkennen we de mogelijkheden voor een platform of belangenvereniging voor commoners.


De Meent wil in ieder geval een paltform zijn voor:

  • het praktisch ondersteunen van commoners en coöperatieven;
  • het creëren van zichtbaarheid van het commons denken en handelen;
  • het bundelen van krachten door een community te bouwen, gericht op solidariteit en wederzijdse empowerment;
  • een stem te geven aan commoners in het publieke en politieke debat;
  • het ontwikkelen maatschappelijke visie en verbeelding;
  • het uitwisselen en ontwikkelen van kennis;
  • het teweegbrengen van een brede maatschappelijke verandering.


Het basisidee is er, maar wat De Meent gaat zijn willen we samen ontwerpen en ontwikkelen. Want De Meent is van ons allemaal."

(https://dezwijger.nl/programma/de-meent-werk-in-uitvoering)