De Meent

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

= initiative around a Assembly of the Commons for the Netherlands

URL =

Description

In dutch:

"Over De Meent:

'De Meent' is ontstaan als Nederlandse follow-up van de European Commons Assembly, waarvan de eerste bijeenkomst in november 2016 plaats vond. Op initiatief van Commons Network en andere organisaties verzamelden commoners uit heel Europa zich in het Europees parlement en diverse locaties in de EU-hoofdstad. Sindsdien is de Nederlandse Commons Assembly twee keer bijeengekomen en heeft zich de naam 'De Meent' aangemeten. Tijdens de eerste bijeenkomst is vooral gekeken naar nut en noodzaak van een Nederlandse Assembly. De tweede keer werd er samen vorm aan gegeven."

Goals

"Doelen:

  • Het gedachtegoed van de commons, in de breedste zin, verspreiden in Nederland;
  • Het op de politieke agenda zetten van de commons als alternatief voor bestaande economische en bestuurlijke structuren;
  • Het zichtbaar maken van de verhalen van commoners in Nederland;
  • Het faciliteren van ontmoetingen tussen commoners;
  • Het praktisch ondersteunen van commoners in Nederland."

(https://waag.org/nl/event/lancering-de-meent)