Polish-Language

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search
  • Interview: Jak ocalić demokratyczny potencjał #internet.u? Moja rozmowa z @mbauwens w @ZielWiad bit.ly/1lvWJQO [1]