Verslag over een lezing van Michel Bauwens

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Verslag door dhr. Thijs Jansen van http://www.beroepseer.nl


"In het najaar van 2006 tourde Michel Bauwens door Nederland voor het geven van lezingen. Hij was o.m. te gast bij de Stichting Beroepseer in Den Haag waar hij voor kleine kring een toelichting gaf op zijn nieuw ontworpen model voor een civiele maatschappij, geschikt voor de 21ste eeuw.

Michel Bauwens richtte in 2005 de Foundation for P2P Alternatives op en schreef een aantal essays, waaronder “P2P and Human Evolution” en “The Political Economy of Peer Production” waarin hij een nieuw model presenteert voor onze fundamenteel veranderende maatschappij. We zijn op weg naar een electronische, digitale maatschappij met nieuwe dynamische en sociale processen.

P2P - Peer to Peer - verwijst naar een computernetwerk zonder vaste werkstations en servers. Het is een netwerk met gelijkwaardige (Engels peer = gelijke) aansluitingen die gezamenlijk functioneren als server en werkstation voor andere aansluitingen in het netwerk.

P2P is gebaseerd op gedistribueerde macht en gedistribueerde toegang tot bronnen en richt zich op toeneming van de grootst mogelijke - gedecentraliseerde - participatie van gelijkwaardige deelnemers, zonder selectie vooraf. Als vanzelf voert P2P naar een nieuwe vorm van non-representatieve democratie. Zo’n democratie is een belangrijk ingrediënt in het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waarvoor de wereld staat.

De Foundation for P2P Alternatives heeft een interactieve website met de uitnodiging “aan boord te komen” als je het eens bent met de beginselen van de stichting. Het is een oproep mee te denken en mee te werken aan de toekomst van een nieuwe maatschappij gebaseerd op een relationeel, dynamisch en gedecentraliseerd netwerk. Dat wil zeggen: bouwen aan een nieuwe infrastructuur van een maatschappelijk wegennet.

P2P gaat in wezen niet over machines, maar over mensen en over interactie van autonome relaties, over de manier waarop we met elkaar in verbinding staan en met elkaar omgaan.

In zijn lezingen legt Bauwens ter illustratie uit welke maatschappelijke modellen we kennen uit het verleden: van het tribale en hiërarchisch-autoritaire(feodale) model tot het kapitalistisch-industriële.

Het is nu tijd voor nieuwe vormen waarin het model van de “commons”, gemeenschappelijke gronden (meentgronden) waartoe boerenfamilies in de Middeleeuwen toegang hadden, als voorbeeld kan dienen. Het is een maatschappij waarin iedereen kan meedoen en ieders inbreng waardevol is. Verschillende gezichtspunten worden toegejuicht, want een grote variëteit geeft een nauwkeuriger kijk op de realiteit en verrijkt de eigen geest. Elke individuele input wordt erkend.

In een interview merkt Bauwens in de jaren negentig op: “Waarheid is een constructie die je in de postmoderne wereld benadert door zoveel mogelijk perspectieven te bundelen. Geen individu of organisatie heeft nog de waarheid in pacht”.

De verschuiving van een kapitalistische maatschappij naar een maatschappij van de “commons” bevordert o.m. het opheffen van schaarste in de wereld. Kunstmatige schaarste en het tegengaan van groei worden omgekeerd om plaats te maken voor een “open access movement” waarin de tegenstelling “geven – nemen” overstegen wordt. Productie, bestuur en eigendom krijgen een andere betekenis in een nieuw sociaal proces. Een voorbeeld hiervan is de vrije software beweging waar vrijwilligers gezamenlijk werken aan een project, zoals Firefox of Wikipedia, zonder staats- of privé- kapitaal en zonder bureaucratie. Firefox is een gratis internet-browser, Wikipedia een gratis internet-encyclopedie waaraan vrijwilligers meewerken. Elke gebruiker stelt materiaal beschikbaar aan andere gebruikers van het systeem. Er is een ideaal, gedeeld door kleine groepen in een politiek decentraal systeem. Innovatie wordt sociaal. Het gaat niet meer om concurrentie tussen ideeën zoals in een tribale maatschappij, of om de macht zoals in een feodale, maar het gaat hierom: Ik heb een idee en ik vraag: wie volgt mij? of ik volg iemand met een goed idee. Je mag zelf kiezen.

Een mooie leuze voor een peer-to-peer maatschappij is: We zijn we allemaal partners van elkaar!"


Bio

"Michel Bauwens (1958) studeerde politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel. In 1981 begon hij als analist en documentalist bij de United States Information Agency. Daarna werd hij directeur informatie bij BP Nutrition te Antwerpen waar hij een virtueel informatiecentrum opbouwde. Bauwens is een pionier van internet. Van het populaire Nederlandse cybertijdschrift “Wave” was hij korte tijd hoofdredacteur.

Bauwens woont sinds 2003 in Thailand waar hij begon aan een tweede carrière. In 2005 richtte hij de Foundation for P2P Alternatives op voor de ontwikkeling van een nieuw model voor een civiele maatschappij van de 21ste eeuw waarin metafysica en technologie de richting bepalen naar een niet-representatieve democratie, gebaseerd op P2P-netwerken."

Zie over de P2P Foundation op internet: http://p2pfoundation.net

Op de website staan essays van Bauwens en anderen, titels van nieuw verschenen boeken en de uitnodiging mee te denken.