Verslag P2P-TV Workshop

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Verslag P2P-TV Workshop, [1] door Martijn Arnoldus, 17 maart 2006.

URL = http://creativecommons.nl/nieuws/index.php?s=Verslag+P2P-TV+Workshop.

Verslag P2P-TV Workshop Creative Commons Nederland

Workshop over technische en wettelijke aspecten van peer-to-peer televisie. Verslag is in het Engels [2].

Met meer dan 90 deelnemers zat de “workshop on technical and legal aspects of p2p-television” in de Zuilenzaal van Felix Meritis bomvol. Tijdens de dag werd de Tribler software van het i-share programma gepresenteerd en werd onderzocht of het gebruik van deze open-source bittorrent software kan worden ingezet door publieke en commerciele omroepen. William Valkenburg van de Publieke Omroep kondigde tijdens de workshop aan dat volgende week een ‘Letter of intent’ wordt ondertekend om binnenkort een pilot met Tribler te starten om sommige omroepproducties via het Tribler systeem beschikbaar te stellen. Tijdens de pilot wordt ook onderzocht of de content onder een Creative Commons licentie gepubliceerd kan worden.

Bij verschillende publieke omroepverenigingen, commerciële TV-kanalen en kabel- en telecommunicatiebedrijven bestaat grote interesse in de distributie van TV-programma’s via het internet.

Waar er in de huidige opzet gebruik gemaakt wordt van centraal opgestelde computersystemen, wordt o.a. aan de Technische Universiteit Delft onderzoek gedaan naar TV-distributie via peer-to-peer systemen, d.w.z. met grote groepen normale PCs van gewone gebruikers. Deze methode maakt het bijna kosteloos uitzenden van TV-programma’s mogelijk, biedt perspectieven voor de opstart van nieuwe TV-zenders via internet, en garandeert een veel directere koppeling van de programmamakers met de kijkers. Als de publieke omroepen gebruik zouden maken van peer-to-peer technologie, dan horen de hoge kosten voor datadistributie, zoals onlangs bij de Olympische Spelen, tot het verleden. Aldus Johan Pouwelse die als onderzoeker betrokken is bij de ontwikkeling van de Tribler software.

Het op zorgvuldige wijze omgaan met de rechten die rusten op het beeldmateriaal is bij deze wijze van uitzenden een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik van Creative Commons licenties vormt een mogelijke oplossing voor een aantal juridische knelpunten. In de workshop werd door onderzoekers, TV-producers uit binnen- en buitenland, en deskundigen op het gebied van licenties de stand van zaken besproken van het gebruik van peer-to-peer technologie in combinatie met Creative Commons licenties.