Provincie start met digitaal burgerforum

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Provincie start met digitaal burgerforum, [1] door Hans Koolmees.

URL = http://www.ecdc.info/.

Provincie start met digitaal burgerforum

De Provincie Limburg heeft in samenwerking met EC/DC een begin gemaakt met het systematisch via internet raadplegen van de Limburgse bevolking. De pilot die eind september 2006 is gestart richt zich op de opinies over het periodieke Trendrapport, waarin de toekomst van de provincie wordt verkend. Na evaluatie zullen vanaf begin 2007 mogelijk regelmatig digitale burgerraadplegingen plaatsvinden. De pilot wordt medio november geëvalueerd. Daarna blijft de provincie, maar ook de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem, betrokken bij verdergaande ontwikkeling van het consultatiemodel in het kader van het VIP-lab-project. Het project wordt binnen EC/DC vormgegeven door Hans Koolmees en Nadine Huynen.

Digitaal informatie uitwisselen en zakendoen via internet rukken op. De overheid kan niet achterblijven. De websites van gemeenten, provincies en de landelijke overheid zijn inmiddels uitgegroeid tot veelzijdige datacollecties. Geleidelijk aan wordt het ook mogelijk om transacties (bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen) langs deze weg af te doen. De nieuwste dimensie is het interactief formuleren van toekomstig beleid. Burgers krijgen in een vroeg stadium van planontwikkeling de gelegenheid hun visie, wensen en/of zorgen kenbaar te maken. Politiek verantwoordelijken wegen dat mee bij verdere besluitvorming en leggen ook langs deze weg verantwoording af over gemaakte keuzes.

Meer: http://www.ecdc.info/temp/PERSBERICHT_burgerform.pdf