Peer-production nieuwe economische orde

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Peer-production nieuwe economische orde?, [1] door Marc Vermeulen.

URL = http://managing21.blogspot.com/2005/10/peer-production-nieuwe-economische.html.

Blogpost over peer-production, 24 oktober 2005.

Peer-production nieuwe economische orde?

Voor de eerste keer in de geschiedenis is massale samenwerking economisch rendabel geworden. Dat legt wellicht de basis voor een nieuwe economische orde waarin de zogenaamde peer production gewone verschijnselen zullen zijn. Dat stelt het magazine BusinessWeek.

"Het internet maakt een ongekende samenwerking mogelijk op alle mogelijke bieden," aldus BusinessWeek. "Wereldwijd zijn er nu ongeveer één miljard mensen online. Langs dat internet delen zij niet alleen hun muziek- en andere files maar ook hun kennis, leggen zij sociale contacten, maken en breken zij corporate reputaties en benutten zij elkaars computing power."

BusinessWeek stelt dat een massale samenwerking voor het eerst in de geschiedenis economisch rendabel is geworden. Een aantal belemmerende kosten, zoals verplaatsingen, zijn immers weggewerkt. "Dat legt wellicht de basis voor een nieuwe economische orde waarin peer production en peer marketing gewone verschijnselen zijn," aldus het magazine.

Daarbij wordt gewezen onder meer op file-sharing, open-source, de productbesprekingen bij Amazon. "Ook traditionele bedrijven hebben de kracht van massale samenwerking via het internet ontdekt," wordt er aan toegevoegd. "Ze organiseren prediction markets, waar de collectieve kennis van online menigten wordt benut om prognoses op te stellen over de verkoop van een product."

Bedrijven gebruiken externe wetenschappelijke netwerken, waardoor een groter gedeelte van de nieuwe producten van buiten de eigen onderneming komt. Daardoor stijgt de productiviteit van research and development. Klanten worden ingeschakeld bij het ontwerpen en lanceren van producten. Een aantal economisten zien dan ook het ontstaan van een economie van de mensen, door de mensen en voor de mensen.