Open Innovatie

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

Open Innovation, [1] door Micha Kuys.

URL = http://www.kennisland.nl/nl/publicaties/boeken/A-C/Chesbroughx_H.html.

Boek recensie Open Innovation, Chesbrough 2003

In zijn boek Open Innovation stelt Henry Chesbrough dat het gangbare 'gesloten' verticale systeem plaats moet maken voor een 'open' systeem van innovatie. Hij haalt hierbij als voorbeelden Microsoft, Lucent en Cisco aan. Bedrijven die het do-it-all-yourself principe achter zich hebben gelaten en actief zoeken naar ideeen die een meerwaarde voor hun processen opleveren. Intel is groot geworden met het vinden, implementeren en verbeteren van ideeën van anderen.

De tijden van dichte deuren bij de traditionale onderzoeksafdelingen en researchcentra zijn voorbij. Grote bedrijven als Bell Labs, IBM en Xerox kunnen allang niet meer teren op hun in het verleden behaalde successen in eigen onderzoekscentra. Willen bedrijven concurrerend blijven dan moeten ze de markt op om onderzoek wat bij hun bedrijf past te vinden en aan anderen hun eigen onderzoek te slijten. Zoals een CEO van Hewlett Packard zei: "95% of our problems have been solved, elsewhere". Chesbrough geeft aan dat bedrijven hun interne uitvindingen, welke niet direct toepasbaar zijn, niet langer meer op de plank moeten zetten maar via alternatieve wegen op de markt moeten brengen. Door middel van nieuwe bedrijfsmodellen kunnen deze uitvindingen toch waarde creëren voor de onderneming. Chesbourgh denkt hierbij aan meer aandacht voor het managen van het intellectuele kapitaal en het beschikbaar stellen van intern risicokapitaal om eigen uitvindingen via spin-offs te commercialiseren. Naast een nieuw business-model voor innovatie brengt Chesbrough ook ideeën voor een nieuwe aanpak van de innovatie strategie. In plaats van de markt te beschouwen te zien als een schaakspel, waarbij je alle stukken kunt zien en je kunt reageren op de zetten van de concurrent zouden beslissers de markt moeten zien als een pokerspel. Je kan zelf niet altijd de waarde van je eigen kaarten schatten, laat staan de de waarde van de kaarten van de ander en je betaalt voor de de informatie. Kort door de bocht pleit Chesbrough om ook in innovatie het gedachtengoed van de venture capitalisten toe te passen. Het idee van open innovatie bestaat al langer. Fundamenteel onderzoek wordt immers steeds kostbaarder voor individuele bedrijven, zeker als concurrenten daar ook van kunnen profiteren. Dit onderzoek is echter nog wel van groot belang voor de samenleving. Chesbourgh stelt dan ook voor dat de overheid meer aandacht geeft aan de samenwerking tussen bedrijven en universiteiten omdat deze hier goed aan zouden kunnen vullen. Met zijn ideeën innoveert Chesbrough innovatie zelf en inspireert door de rijke hoeveelheid aan anekdotes en voorbeelden van hoe bedrijven omgaan met hun innovatieproces. Een must voor iedereen die met innovatie bezig is!