OSOSS

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

OSOSS, [1]

URL = http://www.ososs.nl/.

Wat is OSOSS?

OSOSS is de naam van het programma open OSOSSstandaarden en open source software voor de overheid. Open standaarden en open source software zijn voor de Nederlandse overheid van belang vanwege de keuzevrijheid, interoperabiliteit en efficiency van haar informatiesystemen.

Het programma OSOSS stimuleert overheidsorganisaties open standaarden (ICT) toe te passen in hun informatiesystemen en informeert hen over de mogelijkheden van open source software. Het programma biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open standaarden en open source software kan toepassen.

Het programma OSOSS wordt uitgevoerd door ICTU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische ZakenOpdrachtgevers BZK & EZ. De begroting van het programma bedraagt 3 miljoen euro voor een periode van 3 jaar, voornamelijk gefinancierd door NAP. Het programma loopt vanaf 2003 tot en met 2005.

Programma OSOSS richt zich op twee terreinen; ten eerste open standaarden en ten tweede open source software.