Maak Accord 020 - Amsterdam

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

= accord between the city council of Amsterdam and groups of contributory citizens for a support framework for territorial change initiated by citizens.

URL = https://ma.ak020.nl/

(I"m looking for english-language material, below only a dutch-language description so far)


Description

""Ma.ak020 is een initiatief van Jasper Etten, Karien van Assendelft, Niesco Dubbelboer, Nies Medema, Egbert Fransen, Marleen Stikker, Nora van der Linden en Floor Ziegler. Bij de ontwikkeling van Ma.ak020 is een Amsterdams netwerk ontstaan van ruim 600 mensen. Het werk t.b.v. Ma.ak020 wordt geleid door een kernteam van vijf initiatiefnemers. Ma.ak020 komt tot stand in co-creatie met de Gemeente Amsterdam.

Het initiatief ontstond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Actieve betrokkenen bij Ruimte voor Initiatief en Amsterdammers, maak je stad zagen aanleiding gezamenlijk een sterk signaal af te geven richting politiek en gemeente en sloegen de handen ineen. Tijdens het lijsttrekkersdebat op 16 maart 2018 in De Zwijger is het idee om een Maatschappelijk akkoord te ontwikkelen voor Amsterdam door de 10 aanwezige lijsttrekkers omarmd.

We werken met projectbegrotingen die door de gemeente Amsterdam (team Democratisering) worden vergoed. Hierin zijn opgenomen de inzet van het kernteam, inzet van een wisselende kring initiatiefnemers/zzp'ers/actieve bewoners (zoals voor netwerkbijeenkomsten, brainstorms, vormgeving en de coördinatie van de Ma.aktafels en Ma.akbanken) en de onkosten (website, locaties, catering, drukwerk etc). Daarnaast steekt iedereen veel passie-uren (d.w.z. onbetaalde uren) in Ma.ak020. Op termijn is cofinanciering van andere organisaties of partners nodig. In de loop van 2020 wordt daartoe een rechtsvorm voor de organisatie opgezet." (https://ma.ak020.nl/over-ma-ak020)