Livre

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Livre, [1]

URL = http://www.livre.nl/.

Livre

Livre in het kort

Livre biedt een een frisse kijk op open, vrije en duurzame ICT innovatie. Open source software, open standaarden, open content, Web 2.0 , Voice over IP en Internet zijn onderwerpen waar Livre met passie over bericht. Enerzijds door het publiceren van achtergronden met praktijkcases, columns en opinieverhalen. Anderzijds door het brengen van nieuws over actuele ontwikkelingen. Livre is daarin onafhankelijk en vaart volledig haar eigen koers.

Waarom bestaat Livre?

De maatschappij wordt steeds kennisintensiever. Hierdoor wordt informatie steeds meer een basisbehoefte voor mens en organisatie, en dus steeds belangrijker. Vanuit deze constatering wil Livre aanzetten tot het nadenken over hoe met informatie wordt omgegaan. Livre doet dat vanuit de gedachte dat meer openheid en vrijheid met betrekking tot informatie leidt tot meer duurzaamheid en uiteindelijk een positief effect heeft op economie en maatschappij.

Doel

Het creëren van bewustwording over ICT innovatie die is gebaseerd op de waarden open, vrij en duurzaam.

Doelgroep

Livre richt zich op beslissers, beleidsmedewerkers, managers, CIO's, CFO's, docenten en ondernemers die zich willen oriënteren en zich op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen. Dit kan zijn binnen de overheid, het onderwijs of het bedrijfsleven.

Toegankelijkheid

Livre wil toegankelijk zijn, ook voor mensen die misschien minder verstand hebben, of denken te hebben, van ICT. Daarom worden technische details zoveel mogelijk vermeden en wordt begrijpelijke taal gebruikt. Hiermee positioneert Livre zich als brug naar de wereld van open, vrije en duurzame ICT innovatie.

Kennisplatform

Naast een portal voor nieuws, opinie en achtergronden is Livre ook een interactief kennisplatform. Bij alle verhalen die worden gepubliceerd bestaat de mogelijkheid om te reageren. Bovendien zijn gerelateerde verhalen met elkaar verbonden aan de hand van tags (te vinden onderaan iedere pagina). Het forum van Livre (www.livre.nl/forum) biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Op die manier is het ook een handig instrument bij (open source) softwareselectie. Veel onderwerpen gaan over vragen als 'welke software kan ik gebruiken voor de ondersteuning van...'. Elke maand brengt Livre, in samenwerking met MarketCap, een open source software barometer. Deze barometer omvat actuele statistieken over het gebruik van open source software. Voorts is op livre.nl een uitgebreide pool van documenten (onderzoeksrapporten, scripties et cetera) aanwezig die gratis zijn te downloaden.

Netwerkorganisatie

Livre is een netwerkorganisatie. Samenwerking met partners, content partners (voor het leveren van nieuws en achtergronden) en media partners (voor gezamelijke promotie) wordt actief gestimuleerd. Content partners leveren periodiek op vaste momenten content aan.