Interview met Elly Plooij-van Gorsel lid van het Europees Parlement

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Interview met Elly Plooij-van Gorsel lid van het Europees Parlement, [1] door Josephine Bosma.

URL = http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-9711/msg00035.html.

Interview met Elly Plooij-van Gorsel lid van het Europees Parlement

Over een P2P conferentie met als ondertitel: naar een europese mediacultuur.