IDENSITAT/es

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search


Ubicación

{{#display_map:41.36031866306708, 2.1588134765625|width=250|height=250|zoom=2}}

Participantes

Detalles

IDENSITAT, és un projecte d’art que experimenta formes d'incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social, mitjançant propostes creatives. Des del seu inici el 1999, ha anat evolucionant fins esdevenir un sistema complex que incorpora altres projectes, accions o intervencions, impulsa processos, configura exposicions, edita publicacions, en definitiva reuneix un conglomerat d'estratègies creatives per dur a terme una activitat o un conjunt d'activitats. Un sistema que alhora es fonamenten en dinàmiques col·laboratives per tal de posar en relació les pràctiques artístiques contemporànies amb l'espai social. Ho fa mitjançant la investigació, la producció, la formació en un context determinat i la seva difusió en un context més global. Amb l'expressió "experimentar amb el lloc per a transformar les pràctiques artístiques, i experimentar amb les pràctiques artístiques per a transformar el lloc", vol fer evident la funció activa que té l'art en el context social. IDENSITAT ha col·laborat amb nombrosos artistes i creadors de diversos àmbits, posant-los amb relació amb persones o col·lectius que treballen en el contextos locals.

Citas y menciones

Enlaces externos

Proyectos relacionados

{{#arraymap:iD Barri, iD Sport|,|x|

  • x|}} {{#arraymap:Art, Education, Politics, Relational, Relational, Relational|,|x|| }} {{#arraymap:Articles, Blog, Books, Films, Documentary films, Interviews, Media, Podcasts, Publications|,|x|| }} {{#arraymap:Organizations|,|x|| }}

    Move Commons: Non Profit, Exclusive, Reinforcing the Commons/Town/Community/Society, Grassroots

    Move Commons: Non Profit,Exclusive, Reinforcing the Commons/Town/Community/Society, Grassroots