European Centre for Digital Communication

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

European Centre for Digital Communication, [1]

URL = http://www.ecdc.info/.

EC/DC: de netwerkeconomie doorgronden en vormgeven

De Nederlandse samenleving raakt steeds meer doordrongen van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ons technologisch kunnen gaat met sprongen vooruit. De maatschappelijke toepassingen volgen op afstand, in een geleidelijke maar ook grillige transformatie van fysieke naar digitale infrastructuren. Deze omschakeling wordt gekenmerkt door vooral technologisch bepaalde innovatie, met relatief weinig aandacht voor de menselijke maat en mogelijke spanningen tussen oude en nieuwe manieren van doen. EC/DC wil een brug slaan tussen het technologische potentieel en de dagelijkse praktijk van digitale communicatie, door gericht aandacht te geven aan het socio-dynamische aspect van innovatie: de manier waarop mensen en organisaties omgaan met ICT en deze integreren in radicaal gewijzigde communicatiepatronen, op termijn leidend tot geheel nieuwe, digitale identiteiten.

media en multimedia

Allengs ontstaat een geheel ander, meer gevarieerd medialandschap. Op Internet zijn de instapkosten voor publiceren laag, en veel organisaties en nieuwe mediaspelers maken daar volop gebruik van. EC/DC onderzoekt de effecten van technologische vernieuwing op de mediasector, assisteert bij het ontwikkelen van uitgeefplannen met interactieve media en ontwerpt concepten voor digitaal publiceren.

digitaal ondernemen

In het midden- en kleinbedrijf is de ICT-revolutie met gemengde gevoelens ontvangen. Zowel hardware als software is veelal toegespitst op standaardtoepassingen, en gaat nauwelijks uit van de ervaringshorizon en concrete wensen van de ondernemer. Ontwikkeling op maat is noodzakelijk, voorafgegaan door onderzoek naar concrete wensen en de werkpraktijk van kleine ondernemingen, brancheorganisaties en regionale MKB-sectoren.

digitaal bestuur

Digitaal bestuur, vaak aangeduid als 'e-government', plaatst lokale overheden in het centrum van de kennismaatschappij. EC/DC analyseert de omschakeling van fysieke naar digitale vormen van bestuur, formuleert oplossingen voor nieuwe diensten en voert projecten uit waarmee de veranderde relatie tussen overheden, burgers en andere belanghebbenden gestalte krijgt.

ICT en zorg

Moderne communicatietechnologie speelt een steeds grotere rol in de wereld van zorg en welzijn. Er ontstaan nieuwe zorgconcepten, die uitgaan van permanente interactie en samenwerking, met zwaarwegende consequenties voor ons denken over zorg, verzorging en sociale organisatie. Domotica vergemakkelijkt het automatiseren van processen, monitoring op afstand, en het verantwoord beheer van vertrouwelijke informatie. EC/DC stimuleert deze ontwikkeling en vertaalt concepten in concrete toepassingen.

Meer: http://www.ecdc.info/development/brochure/brochure_final/brochure_final_nl.pdf