Drie misverstanden over P2P

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Drie misverstanden over P2P, [1] door Michel Mol.

URL = http://www.denieuwereporter.nl/?p=176.

Drie misverstanden over P2P

...en hoe de publieke omroep deze technologie wil gaan gebruiken.

  • P2P is efficiënter dan distributie via een centrale server
  • P2P betekent: gratis en illegaal
  • De BBC loopt met projecten als iMP ver voor op de Nederlandse publieke omroep

In het betoog over P2P duiken deze drie foute veronderstellingen regelmatig de kop op. Nu vind ik vanuit mijn rol als internetcoördinator bij de Publieke Omroep peer-to-peer zo van belang voor videodistributie, dat ik die fouten graag probeer recht te zetten.

Bij online distributie spelen verschillende factoren een rol: enerzijds de technologie en de kostenstructuur, anderzijds de rechten en het gebruik van content. Het is cruciaal om deze invalhoeken niet te verwarren of te vereenzelvigen, maar te onderscheiden.

1. P2P is efficiënter dan distributie via een centrale server

Distributie via P2P kost op macroniveau gezien meer opslag, meer datatransport-overhead, en meer geld. Met macro bedoel ik: beschouwd vanuit de gehele waardeketen: van de content provider die bijv. video streamt naar de internet service provider, die weer het transport regelt naar de eindgebruiker die video ophaalt. Ik snap wel waarom P2P vaak als economisch gunstig wordt gebracht: het is inderdaad goedkoper als je niet macro kijkt, maar slechts vanuit de portemonnee van 1 deelnemer in de waardeketen.

Zo zouden wij vanuit Publieke Omroep theoretisch goedkoper uit zijn als we de meer dan 100.000 videobestanden van Uitzendinggemist.nl niet meer direct via de ISP naar eindgebruiker zouden streamen of laten downloaden, maar via P2P zouden verspreiden. Dat zou de ISP's echter met een veelvoud aan kosten opzadelen die niet tegen onze besparingen zouden opwegen. Macro gezien dus een economische verslechtering.

Praktisch gezien bleek er nog een ander bezwaar aan P2P distributie te zitten voor de Publieke Omroep: veel van de oudere content is niet populair genoeg meer om nog bij "peers" teruggevonden te kunnen worden, waardoor altijd teruggevallen moet worden op de centrale server. Maar Johan Pouwelse en zijn team bij de TU Delft zoeken daar in samenwerking met Publieke Omroep een oplossing voor … zou mooi zijn, want noch KaZaA, noch opvolger Joltid.com leken daar oplossingen voor te bieden.

2. P2P betekent: gratis en illegaal

Dat is net zoiets als zeggen dat bestanden die je elkaar e-mailt gratis of illegaal zijn, of dat e-mail software illegaal van aard is. Natuurlijk bestaat de associatie van P2P met het voornamelijk illegale gebruik.

Maar als je ooit een legale filmtrailer van een studio hebt gedownload via KaZaA of Bittorrent, dan zie je dat fysieke distributie van content en rechtenafhandeling niet hand in hand hoeven te gaan. Deze bestanden worden breed verspreid via P2P, maar bij het openen wordt contact gelegd met de centrale server in Hollywood, waar gecontroleerd wordt of de licentie op de content niet verstreken is, of dat je mogelijk als gebruiker aan een quotum zit of dat je creditcardnummer aan je gevraagd moet worden.

Je hebt de fysieke goods dus al binnen, maar via een centrale administratie checkt Windows Media of je het wel mag bekijken en onder welke voorwaarden. Bij de Publieke Omroep zouden we dan ook turven dat de video weer een keer is bekeken voor onze Kijk- en Luister Onderzoek rapportage: dat bepaalt tenslotte ons rendement vanuit de publieke functie. Het is net zoiets als iemand een spreadsheet mailen die password-encrypted is: al krijgt de hele wereld dat bestand, bekijken kunnen ze het niet, omdat Digital Rights Management is losgekoppeld van de fysieke verspreiding. Dat betekent voor Uitzendinggemist.nl dat zodra we tevreden zijn over de stand van zaken in DRM ontwikkelingen, dat alle content makkelijk downloadable kan worden gemaakt en vrij gegeven voor P2P distributie.

Goede DRM is de crux om legaal digitaal te laten downloaden. Kijk maar naar iTunes met de combinatie van gebruikersvrijheid om de te downloaden en content ook mobiel te gebruiken en industry control op rechten voor haar creatieve product en intellectueel eigendom. P2P is daarom alleen een "ernstige bedreiging voor businessmodellen" als je als contentproducent geen legale variant van digitale distributie aanbiedt. Vraag maar aan de platenindustrie.

3. De BBC loopt met projecten als iMP ver voor op de Nederlandse publieke omroep

Niet waar. Want bij de BBC is de content die via iMP verspreidt wordt slechts beschikbaar voor enkele gebruikers. Online uitzendingen zijn slechts tot een week terug opvraagbaar, en ook het aantal titels is beperkt. Zoals program director Jana Bennett al over het openstellen van het archief zei: "Especially nature documentaries…. because the animals don't have agents yet".

Meestal niks dan goeds over mijn collega bij de BBC, maar de vraag welke Nederlandse partij de BBC gaat volgen kan volgens mij, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld, beantwoord worden met: de Publieke Omroep doet het in Nederland al lang grootschaliger en succesvoller dan de BBC. Zij loopt voorop met zowel streaming video via Uitzendinggemist.nl, streaming en downloadable audio via Radiocast.nl en, coming soon to a peer near you, video downloads op de pc, op de settopbox van telco of kabelaar, op de iPod video en op de Playstation Portable. Met DRM en met een businessmodel, maar daarover later meer.