De digitale generatie piraten

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

De digitale generatie piraten?, [1] door Rutger Docter, januari 2006.

URL = http://www.studiosus.nl/scripties/00_digitale_generatie_piraten.pdf.

De digitale generatie piraten?

Scriptie van Rutger Docter, opleiding communicatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

Samenvatting

Dit onderzoek zoekt naar een verklaring voor het wijdverspreide downloaden van muziek door middel van filesharing technologieën. De muziekindustrie kiest ervoor de gebruikers van p2p netwerken te vuur en te zwaard te bestrijden, zonder zich te verdiepen in de p2p gebruiker. Dit onderzoek wil door middel van een combinatie van uses en gratifications theorie en de diffusietheorie het p2pgebruik beschrijven. Deze theoretische combinatie kan worden geschaard onder de ‘mutual shaping of technology’. De uses en gratifications theorie is operationeel vertaald naar motieven en de diffusietheorie is vertaald naar technologische eigenschappen. Deze factoren zijn empirisch getoetst door middel van een online survey die ingevuld werd door 340 respondenten. De meest belangrijke motieven zijn ‘convenience’, ‘new music seeking’ en ‘library storage’ en de meest belangrijke technologische eigenschappen zijn in absolute zin complexiteit en comparatief voordeel en in relatieve zin (ten opzichte van de mate van p2p gebruik) zijn alle technologische eigenschappen (behalve testbaarheid) in bescheiden mate aangenomen. De resultaten zijn gebruikt voor een aanzet naar een ‘perfect’ p2p systeem genaamd Yeah!.