Català

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

back to Escuela de Commons

Cap a una escola dels commons

Vídeos:


L’escola dels commons és una plataforma horitzontal de producció, intercanvi i difusió de coneixements que provenen de la gestió comunitària de recursos tangibles (boscs, terres, places, horts) i intangibles (programari, coneixements, informació).

Els commons, processos i recursos que no funcionen sota la lògica de la propietat mercantil/privada ni sota la jerarquia estatal, són avui objecte d’estudi i d’experimentació per part de molts organismes, col•lectius socials i comunitats locals. Compartir i optimitzar els coneixements produïts i gestionats pel cos social és avui una prioritat. Creiem que els commons comporten moltes de les claus per a desenvolupar un model social sostenible basat en principis de justícia social.

L’escola dels commons té com a principal objectiu practicar models d’aprenentatge híbrids, una escola social on fusionar metodologies basades en el P2P – producció entre pars – amb formats d’aprenentatge més tradicionals. Les diferents accions que es poden desenvolupar des de l’escola dels commons – com ara la formació reglada i no reglada, investigació acadèmica i no-acadèmica, serveis de consultoria mútua, incubadora de projectes o espais de difusió i transferència entre experiències existents, etc. – poden ajudar a pensar la pròpia escola com un commons, com un recurs gestionat comunitàriament que pugui ser econòmicament sostenible. Aconseguim així abastir la comunitat de l’escola i les comunitats que s’hi incorporin.

Actualment, en diverses comunitats locals d’arreu, s’estan desenvolupant un conjunt d’iniciatives similars. En aquest sentit, l’escola dels commons ha buscat i busca establir contactes i espais de col•laboració amb iniciatives afins. L’objectiu és desenvolupar conjuntament un model comú d’escoles dels commons que pugui ser replicat globalment.