Beelden voor de toekomst

From P2P Foundation
Jump to: navigation, search

Beelden voor de toekomst, [1]

URL = http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/.

Beelden voor de toekomst

Op Prinsjesdag is bekend geworden dat het project Beelden voor de Toekomst is opgenomen in de Rijksbegroting voor 2007. Verspreid over zeven jaar stelt het FES (Fonds Economische Structuurversterking) een budget van 154 miljoen euro beschikbaar. De acute dreiging van verval en teloorgang van kwetsbare films en video- en audiobanden is hiermee weggenomen. Lees hier het persbericht.

Doel van het project is het ontsluiten van de schat aan 20ste eeuws audiovisueel materiaal dat in de archieven van de partijen is opgeslagen. Dit materiaal zal, als er niets gebeurt, vergaan. In het project wordt het materiaal gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en middels diensten ontsloten. Het gaat in totaal om 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto's.

De belangrijkste doelgroep van het project is het onderwijs. Door nieuwe diensten te ontwikkelen levert het project een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs. Daarnaast profiteert ook de creatieve industrie en het algemeen publiek van dit project. Uit de door SEO gemaakte kosten-batenanalyse blijkt dat het rendement van het project voor de 'BV Nederland' positief is.

Het consortium van Beelden voor de Toekomst bestaat uit het Nederlands Filmmuseum Amsterdam, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Centrale Discotheek Rotterdam, Nationaal Archief, Vereniging van Openbare Bibliotheken en Stichting Nederland Kennisland.

Meer: