Το Πρόβλημα με το Οπτικοακουστικό Αρχείο της ΕΡΤ και η Οικονομική Ανάπτυξη στην Ψηφιακή Κοινωνία

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

Εξαιρετικό δοκίμιο του φίλου μας stoned για το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ και την οικονομική ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή.

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας διαμαρτυρίας που ξεκίνησε το ελληνικό ιστολόγιο του p2p foundation σχετικά με την πολιτική απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ να διαθέσει, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οπτικοακουστικό της αρχείο με τρόπο αντι-κοινωνικό, αντι-οικονομικό και τελικά με την ελάσσονα χρησιμότητα για τους πολίτες σε σύγκριση με τις αρχικές προθέσεις των εμπνευστών αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας. Θα αναδείξουμε τα κενά στους ισχυρισμούς που αφορούν την τεχνολογική πλευρά όπως διατυπώνονται στον ιστότοπο του αρχείου, καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογικών επιλογών. Επίσης με αφορμή το πρόβλημα της ΕΡΤ, δίνουμε ένα γενικό περίγραμα για τους όρους εφαρμογής ενός υποδείγματος τεχνολογικής ανάπτυξης μέγιστης αποτελεσματικότητας, που μπορεί να υιοθετηθεί από κοινότητες επιστημόνων και τεχνολόγων ή ακόμα και από υγιείς οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Τέλος στα πλαίσια του προτεινόμενου υποδείγματος δίνουμε μία απάντηση στο ερώτημα της διανομής ψηφιακού περιεχομένου και καλούμε την κοινωνία των πολιτών και τη διοίκηση της ΕΡΤ να υιοθετήσουν μια γενικότερη πρόταση για την ψηφιακή κοινωνία.

Ο μουσειακός χαρακτήρας των στόχων του έργου

Η τεχνική της ψηφιοποίησης τοποθετεί την οπτικοακουστική πληροφορία στην κατηγορία του περιεχομένου με δυνατότητα συνεχούς επεξεργασίας ανεξαρτήτως παλαιότητας, με ταυτόχρονη διατήρηση του πρωτογενούς υλικού. Εισάγει επίσης στην αρχαιολογία μία κατηγορία ευρημάτων με αυτή ακριβώς την ιδιότητα. Στο έργο με τίτλο Ανάδειξη του ιστορικού οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τον Πολιτισμό αυτή η δυνατότητα έχει συμπιεστεί και η ψηφιοποίηση έχει αποκτήσει μία τεχνητή οροφή. Το αποτέλεσμα είναι ότι από τους τρεις δηλωμένους στόχους του έργου, μόνο ο στόχος της διαφύλαξης του υλικού επιτυγχάνεται με περιορισμένο τρόπο. Η πραγματοποίηση των προθέσεων που αποτυπώνει ο τίτλος του έργου δεν είναι ορατή. Η φιλοδοξία του έργου δεν υπηρετείται πλήρως.

Ο ισχυρισμός της δυνατότητας για ελεύθερη και δημόσια πρόσβαση

Ήδη το ερώτημα για την αλήθεια του ισχυρισμού ως προς τη διευκόλυνση της ιστορικής έρευνας έχει τεθεί [1]. Αν ο ερευνητής, στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας στραφεί, για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης, προς το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ, πρωτότυπο ή ψηφιοποιημένο, θα βρεθεί μπροστά σε ένα τείχος απαγορεύσεων. Είναι κρίσιμο για το μέλλον του αρχείου να σημειωθεί ότι οι απαγορεύσεις αυτές έχουν τεθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες. Δηλαδή η νομική κάλυψη που παρέχεται κατά τη δημοσιοποίηση του αρχείου και η ευγενής προσπάθεια προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ήδη έχουν επισημανθεί ενότητες του αρχείου αυτού σε διεθνείς ιστοτόπους, όπως το YouTube. Αυτό είναι ένα έλλειμμα του νομικού μας πολιτισμού, το οποίο η πράξη της ανάδειξης του αρχείου έχει αγνοήσει. Ο τρόπος διάθεσης του αρχείου έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις:

  * ευνοεί μία μορφή πλημμελούς παραβατικότητας χωρίς σαφή στόχευση, η οποία εκτός των άλλων,
έχει και αρνητικές παιδαγωγικές συνέπειες, αφού εισάγει προκαταλήψεις υποκουλτούρας πάνω στην
ψευδή διάκριση εγκληματίας / νομοταγής
  * οι επιστημονικοί και ακαδημαϊκοί φορείς γίνονται αιχμάλωτοι της παθητικής θέασης ενός δημόσιου υλικού,
η επεξεργασία του οποίου είναι απαγορευμένη
  * αυξάνει τα έξοδα νομικής υπεράσπισης, αφού αντί να αποτρέπει παραβάσεις, πρώτα τις προσκαλεί και έπειτα επεμβαίνει
  * αυξάνει τα έξοδα τεχνολογιών ασφαλείας αστυνομικού χαρακτήρα αμφίβολης αποτελεσματικότητας
  * δείχνει να συντάσσεται με τις απόπειρες εταιριών τηλεπικοινωνιών και περιεχομένου να επιβάλλουν περιορισμούς
στη χρήση του Διαδικτύου, με νομικές απαγορεύσεις ή χρηματική αφαίμαξη μεταφέροντας τη γραφειοκρατία της καθημερινής
ζωής στο κυβερνοδιάστημα.

Άρα το υλικό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την έρευνα και δεν μπορεί επίσης, για τους ίδιους λόγους, να αξιοποιηθεί για εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Αυτό συμβαίνει επειδή η έννοια της πρόσβασης ορίζεται διαφορετικά για τα παραδοσιακά μέσα, όπως είναι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος και διαφορετικά για ένα αμφίδρομο μέσο, όπως είναι ο Παγκόσμιος Ιστός. Η διάκριση αυτή έχει αγνοηθεί. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της διάθεσης του αρχείου, είναι προφανές ότι δεν εκπληρώνεται.

Ο ισχυρισμός της χρήσης τεχνολογιών του Διαδικτύου και οι προτιμησιακές πολιτικές αποκλεισμών

Τεχνολογίες του Διαδικτύου είναι οι τεχνολογίες με τις οποίες το Διαδίκτυο έχει δημιουργηθεί και οι οποίες αποτελούν την υποδομή του. Πρόκειται για ένα σύνολο φυσικών διασυνδέσεων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας, πολιτικών δρομολόγησης και ομότιμων συμφωνιών. Κάθε ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι και τεχνολογία Διαδικτύου, ούτε και τεχνολογία υπηρεσιών Ιστού. Οι τεχνολογίες Διαδικτύου βασίζονται αποκλειστικά στο ελεύθερο λογισμικό και στα ανοικτά πρότυπα [2]. Το σύνολο σχεδόν των τεχνολογιών που δηλώνει ότι χρησιμοποιεί η ΕΡΤ για τη διάθεση του οπτικοακουστικού αρχείου δεν αφορούν τεχνολογίες υποδομής διαδικτύου, αλλά ιδιοκτησιακές τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού και πολυμέσων:

  * Το aspx είναι τύπος αρχειοθέτησης του πλαισίου εφαρμογών ιστού asp.net που υποστηρίζει η Microsoft
  * Το DVCPRO είναι ένα πρότυπο αρχειοθέτησης για ψηφιακές κάμερες Panasonic
  * Το πλαίσιο πολυμέσων Windows Media έχει δημιουργηθεί για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows
  * Τα αρχεία τύπου RAW είναι αρχεία ψηφιακών αρνητικών. Κάθε εταιρία έχει δικό της τύπο RAW, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο
ανοικτό πρότυπο. Πολύ πιθανό να πρόκειται για τον τύπο .raw για λόγους συμβατότητας με τη συγκεκριμένη ψηφιακή κάμερα.
Αν είναι έτσι, ελέγχεται μία περίπτωση κλειδώματος του οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ σε συγκεκριμένο προμηθευτή,
αφού ο τύπος .raw για την απόδοση της φωτογραφίας απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία και ειδικό ιδοκτησιακό λογισμικό.
Εδώ αναδύεται ένα ερώτημα σχετικά με την πολιτική και το κόστος προμηθειών της δημόσιας τηλεόρασης.
  * Ο τύπος φωτογραφιών TIFF ανήκει στην Adobe Systems
  * Το πρότυπο αρχειοθέτησης εικόνων JPEG είναι γνωστός στόχος εταιριών που κερδίζουν από ένα νομικά διάτρητο σύστημα πατεντών

Η χρήση ιδιοκτησιακών τεχνολογιών σε υπηρεσίες ιστού για τη διάθεση αυτών των αρχείων στο Διαδίκτυο σημαίνει ότι, σε μακροπρόθεσμη βάση, η πρόσβαση στους χρήστες του αρχείου δεν είναι εγγυημένη, ενώ η ποιότητα της εικόνας είναι χαμηλή, εκτός αν υπάρξει επιπλέον επένδυση για χρήση τεχνολογίας που έχει ήδη πληρωθεί.

Στη σελίδα των τεχνικών θεμάτων γίνεται αντιδιαστολή ανάμεσα σε DSL υπηρεσίες και ISDN, PSTN δίκτυα με μία διατύπωση που προκαλεί σύγχυση, ενώ θα περίμενε κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το σύστημα που χρησιμοποιεί. Σύγχυση προκαλεί επίσης και ο πληθυντικός λογισμικά.

Μία από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις του τρόπου διάθεσης του υλικού είναι ότι η ΕΡΤ μεταδίδει στους χρήστες τον ιό της εξάρτησης από συγκεκριμένους προμηθευτές. Η ΕΡΤ με την ιστοσελίδα της σχετικά με τα Τεχνικά Θέματα δίνει πολιτική κατεύθυνση στους χρήστες του αρχείου να χρησιμοποιούν πολύ συγκεκριμένες τεχνολογίες. Επίσης η ΕΡΤ μετατρέπεται σε διαφημιστή και γραφείο δημοσίων σχέσεων για διανομείς ιδιοκτησιακών τεχνολογιών στις οποίες κλειδώνει τους ανυποψίαστους χρήστες του οπτικοακουστικού υλικού.

Η προτίμηση σε συγκεκριμένα ιδιοκτησιακά λειτουργικά συστήματα και η αντιμετώπιση λειτουργικών συστημάτων ελεύθερου λογισμικού ως δεύτερης κατηγορίας δεν έχει καμία τεχνική εξήγηση. Πρόκειται για αντιστροφή της πραγματικότητας και για ένα κατάλοιπο πρακτικών της περασμένης δεκαετίας που μειώνει το κύρος της ΕΡΤ δείχνοντας την τεχνολογική υστέρηση του οργανισμού της δημόσιας τηλεόρασης σε ζητήματα πληροφορικής. Η ΕΡΤ είναι μέλος της EBU, όχι ένα περιφερειακό κανάλι τηλεαγορών. Φαίνεται ότι η έμφαση που φιλοδοξεί να δώσει η EBU στο ελεύθερο λογισμικό και στα ανοικτά πρότυπα προς όφελος των καταναλωτών δεν συγκινεί όλα τα μέλη της.

Αν ο κάτοχος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης ψηφιακής συσκευής δεν χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό ή ανοικτά πρότυπα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν ελέγχει τον υπολογιστή του· τα δεδομένα του δεν του ανήκουν. Αν ένας χρήστης με σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν ελέγχει το λογισμικό του υπολογιστή του, αυτό πολύ εύκολα μπορεί να τον κατασκοπεύσει ή να του υποκλέψει προσωπικά δεδομένα. Το σύστημα Microsoft Windows στέλνει αναφορές σχετικά με τις λέξεις που αναζητά ένας χρήστης σε ηλεκτρονικά έγγραφα· το πρόγραμμα RealPlayer στέλνει αναφορές σχετικά με τις οπτικοακουστικές επιλογές των χρηστών [3][4].

Η περίπτωση του αρχείου της ΕΡΤ είναι μία από τις κορυφές ενός τεράστιου σωρού προβλημάτων, που προκαλεί η παθογένεια ενός συστήματος υπό κατάρρευση. Τα προβλήματα αυτά είναι εμφανή σε όλα σχεδόν τα σημεία επαφής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και την ατομική, κεφαλαιοκρατική μορφή της ιδιοποίησης και οι κρίσεις που αυτή η αντίθεση συνεπάγεται, έχουν αναλυθεί στον εικοστό αιώνα με τεχνικούς όρους, αλλά η αφομοίωση των τεχνολογιών, οι οποίες είναι τμήμα της βάσης επίλυσης αυτής της αντίθεσης, δεν είχε κατακτηθεί. Σήμερα οι όροι για την υπέρβαση ωριμάζουν στη συνείδηση των πολιτών.

Οι προϋποθέσεις ενός υποδείγματος τεχνολογικής ανάπτυξης για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους

Παρουσιάζουμε ένα σύνολο βασικών προϋποθέσεων για την τεχνολογική ανάπτυξη. Το σύνολο αυτό ορίζει ένα παραγωγικό, αναπτυξιακό και καινοτόμο υπόδειγμα με μετρήσιμες παραμέτρους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο βασικός περιορισμός για την εφαρμογή ενός προγράμματος με βάση το υπόδειγμα είναι οι παράμετροι να τοποθετηθούν σε μία στοίβα ώστε η κάθε παράμετρος να αποτελεί τη βάση της επόμενης. Το υπόδειγμα είναι παραγωγικό γιατί η συνδυαστική εφαρμογή των παραμέτρων ορίζει παράγωγες έννοιες, οι οποίες εντάσσονται στη δυναμική του. Είναι αναπτυξιακό επειδή είναι φορέας παραγωγής, διάχυσης και εφαρμογής της γνώσης και επειδή εντάσσεται πολύ εύκολα σε μια οικονομική πολιτική που τοποθετεί τη γνώση ως το πρώτο κριτήριο του οικονομικού αποτελέσματος. Είναι καινοτόμο για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, επειδή παρέχει κίνητρο ενδιαφέροντος ξεχωριστά για κάθε μέλος του κοινωνικού συνόλου, μία έννοια που στην κλασική οικονομική θεωρία είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της αγοράς, ελεύθερης ή ρυθμισμένης, όπου το οικονομικό σύστημα ορίζει το εργασιακό μέλλον των μελών του με ένα περιθώριο κινητικότητας. Δηλαδή το κάθε μέλος της κοινωνίας τοποθετείται σε ένα περιβάλλον επιλογών στη διαμόρφωση των οποίων δεν έχει συμμετοχή. Οι επιλογές αυτές ορίζονται είτε από κάποια ιεραρχική δομή είτε από το ύψος της οικονομικής αμοιβής. Το προτεινόμενο υπόδειγμα εντάσσεται σε μια διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού, αφού με βάση αυτό, το κάθε μέλος του κοινωνικού συνόλου είναι ελεύθερο να ορίσει, να ακολουθήσει και να επαναδιατυπώσει, χωρίς υποχρέωση χρηματικής διαπραγμάτευσης ή άλλης οικονομικής συναλλαγής, έναν κατάλογο επιλογών προσαρμοσμένο σε ατομικές προτιμήσεις. Η οργάνωση των ενεργειών των ξεχωριστών ατομικοτήτων για την επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος βασίζεται στο Διαδίκτυο [5][6]. Δεύτερον, επειδή μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε οικονομίες τεχνολογικά ώριμες, υψηλής κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, αλλά και σε εκείνες που εμφανίζουν παρατεταμένη διάρκεια στην τεχνολογική καθυστέρηση και ελαττωματική λειτουργία των θεσμών.

Η πιο σημαντική παράμετρος μεγιστοποίησης του κοινωνικού οφέλους στις αποφάσεις σχετικά με το λογισμικό είναι η ελευθερία. Όταν λέμε ελεύθερο λογισμικό εννοούμε έναν συγκεκριμένο τύπο άδειας χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό και δίνει την ελευθερία στον χρήστη να εκτελέσει ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε σκοπό, να μελετήσει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και να τον προσαρμόσει στις ανάγκες του, να αναδιανείμει αντίγραφα ώστε να βοηθήσει τον διπλανό του και να βελτιώσει το πρόγραμμα και να το επανεκδόσει δημόσια ώστε να ωφελούνται όλοι.

Η δεύτερη σημαντική παράμετρος είναι τα ανοικτά πρότυπα στους τύπους αρχειοθέτησης. Η επιλογή της απόρριψης των ανοικτών προτύπων και η προτίμηση σε ιδιοκτησιακούς τύπους αρχειοθέτησης έχει ένα ορισμένο κόστος, το οποίο αυξάνεται με το χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων. Ένα από τα παραδείγματα παρόμοιας επιλογής προς αποφυγή είναι η περίπτωση με τα Βρετανικά Εθνικά Αρχεία.

Να σημειωθεί παρενθετικά, ότι με την υιοθέτηση των παραπάνω παραμέτρων, που υλοποιούν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, η ΕΡΤ δεν θα χρειαστεί, και πιστεύουμε ότι θα σταματήσει, να ασκεί πίεση στους χρήστες του οπτικοακουστικού υλικού να συνυπογράψουν τις αμφισβητούμενου κύρους επιλογές της και δεν θα τους ζητάει πλέον να πληρώσουν έμμεσα ένα ποσό συνδρομής για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό. Σε αυτή την περίπτωση οι οδηγίες στη σελίδα με τα Τεχνικά Θέματα σχετικά με τις λεπτομέρειες χρήσης συγκεκριμένων λειτουργικών συστημάτων είναι περιττές και παραπλανητικές, αφού ο χρήστης, με σύμμαχο τη διαλειτουργικότητα, θα μπορεί με τελευταίας τεχνολογίας ελεύθερου λογισμικού φυλλομετρητές, όπως ο Firefox, να απολαμβάνει το οπτικοακουστικό υλικό της ΕΡΤ ανεξάρτητα αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιεί είναι Microsoft Windows, Apple OS X, Sun Solaris, κάποια παραλλαγή του BSD ή κάποια από τις πολυάριθμες διανομές του GNU/Linux.

Η τρίτη παράμετρος είναι η ομότιμη αρχιτεκτονική. Η κοινωνική αξία θεμελιωδών τεχνικών εννοιών του Διαδικτύου αναδεικνύεται με την προσαρμογή τους στην οικονομική επιστήμη, όπως η έννοια commons-based peer production.

Η τέταρτη παράμετρος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τρία θεμελιώδη αξιολογικά χαρακτηριστικά: το επιστημονικό/τεχνολογικό υπόβαθρο, την παρακολούθηση/συμμετοχή στις εξελίξεις του πεδίου και την συμβουλευτική κατεύθυνσης. Η σπουδαιότητα αυτών των χαρακτηριστικών τα καθιστά κριτήρια αξιολόγησης ιστορικού δεξιοτήτων και εμπειρίας. Για την εφαρμογή αυτής της παραμέτρου απαιτείται η συμβολή όλων των φορέων και βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η πέμπτη παράμετρος είναι η διαθεσιμότητα μιας κρίσιμης μάζας επιστημόνων και επαγγελματιών. Η κρίσιμη αυτή μάζα υπάρχει, αλλά εκκρεμεί ο συντονισμός της για την ανάληψη της ευθύνης υλοποίησης ενός προγράμματος με βάση τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου υποδείγματος.

Μια πρόταση προς την ΕΡΤ για τη διανομή ψηφιακού περιεχομένου

Η πιο οικονομική και ασφαλής μέθοδος διαφύλαξης θα ήταν η παροχή στον χρήστη της δυνατότητας αντιγραφής του υλικού. Και συγκεκριμένα της διάδοσής του μέσα από ομότιμες τεχνολογίες που θα ελαχιστοποιούσαν το κόστος που έχει ήδη δαπανηθεί με καλύτερη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου και την παροχή στον χρήστη, της δυνατότητας επεξεργασίας του υλικού για προσωπική ή και εμπορική εκμετάλλευση με τεκμηριωμένη αναφορά στα δικαιώματα των δημιουργών.

Είναι διαθέσιμο ένα σύνολο αδειών χρήσης για προϊόντα καλλιτεχνικής δημιουργίας που διασφαλίζουν τα δικαιώματα του δημιουργού, αφού η παραχώρηση δικαιώματος σε αυτές τις άδειες χρήσης δεν σημαίνει απαραίτητα και απώλεια δικαιώματος. Τέτοιες άδειες χρήσης είναι η ομάδα αδειών Creative Commons και η Free Art License.

Είναι διαθέσιμο ένα σύνολο αδειών χρήσης για προϊόντα που περιέχουν πηγαίο κώδικα, όπως η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU GPL) και οι συμβατές με αυτήν άδειες.

Είναι διαθέσιμο ένα σύνολο ελεύθερων τύπων υψηλής ποιότητας για αρχειοθέτηση πολυμέσων ειδικά σχεδιασμένων για χρήση στο Διαδίκτυο. Ο τύπος png για εικόνες, Ogg Vorbis για ήχο, FLAC για συμπιεσμένο ήχο (που αντίθετα με το mp3 δεν έχουν απώλεια πληροφορίας), Ogg Theora για βίντεο, SPEEX για φωνητική συμπίεση.

Είναι διαθέσιμο ένα πλήθος φορητών ψηφιακών συσκευών πολυμέσων που χρησιμοποιούν αυτούς τους τύπους αρχειοθέτησης.

Είναι διαθέσιμο ένα σύνολο εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιούν αυτούς τους τύπους αρχειοθέτησης. Ενδεικτικά σημειώνουμε: Amarok για ήχο, VideoLan Client (VLC) για ήχο και βίντεο, Cinelerra για επεξεργασία βίντεο, Miro, MythTV, Elisa για τηλεόραση και home cinema, deluge, ktorrent για ομότιμη αντιγραφή δεδομένων.

Είναι διαθέσιμο ένα πλήθος τεχνολογιών για πλαίσια εφαρμογών ιστού που συνοδεύονται από άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού.

Η ΕΡΤ αντί να αρκείται στο ρόλο του καταναλωτή, θα μπορούσε να είναι εταίρος στην παραγωγή τεχνολογίας σχετικής με τις δραστηριότητές της. Υπάρχει τεράστιο έδαφος για βελτίωση και καινοτομία σε οπτικοακουστικές τεχνολογίες για έκδοση αρχειακού υλικού ή για ζωντανή μετάδοση μέσα από το Διαδίκτυο. Καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ να εγκαταλείψει το ρόλο του μεσάζοντα για τη μεταφορά χρηματικών πόρων από το πορτοφόλι των Ευρωπαίων πολιτών στα ταμεία αμφιβόλου αξιοπιστίας διανομέων λογισμικού και με παράδειγμα προς μίμηση το BBC, το οποίο με το πρόγραμμα DIRAC συμβάλλει στην ανάπτυξη διαδικτυακών τεχνολογιών μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού, να πράξει ανάλογα.

Είναι μία ευκαιρία για την ΕΡΤ και μία τιμητική πρόκληση προσωπικά για τον πρόεδρό της, να είναι εκείνος που θα κλείσει την πόρτα στη βαθιά διαφθορά, στην παραδοσιακή συνταγή της τρέχουσας πολιτικής και στην αδράνεια που μαστίζει το δημόσιο βίο και να αξιοποιήσει τον πλούτο των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πληροφορική και των αντίστοιχων κοινοτήτων με τη συμμετοχή της δημόσιας τηλεόρασης σε έργα ελεύθερου λογισμικού για την ανάπτυξη τεχνολογιών ψηφιακών πολυμέσων με διεθνή απήχηση, όπως για παράδειγμα το έργο ανάπτυξης του ανοικτού προτύπου ogg ή άλλα ανάλογα έργα.

Τα σχεδόν δύο εκατομμύρια που σπαταλήθηκαν για το πενιχρό αποτέλεσμα που παρατηρούμε, θα μπορούσαν, με την υιοθέτηση του παραπάνω υποδείγματος, να προσφέρουν πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη και συχνά σε κατευθύνσεις όχι εξαρχής ορατές και προβλέψιμες. Με αυτή την έννοια, η εκτίμηση για τη σχέση κόστους/οφέλους στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων με βάση το υπόδειγμα θα έχει σε κάθε περίπτωση τιμή μικρότερη από την πραγματική.

Με μια στρατηγική ανάπτυξης βασισμένη στο ελεύθερο λογισμικό, η ΕΡΤ ως τηλεοπτικός οργανισμός, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες, με την ανάληψη των σχετικών προγραμμάτων, να ικανοποιήσει, μέσα από συνεργασίες, τις ανάγκες και άλλων Ευρωπαϊκών τηλεοπτικών δικτύων και για συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές να αποκτήσει ένα ηγετικό προφίλ που θα ενίσχυε το κύρος της.

Aυτή η στρατηγική είναι στρατηγική καινοτομίας συνολικά για την οικονομία, θεωρούμε ότι η δυνατότητα υπάρχει και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, με τη συμμετοχή της δημόσιας τηλεόρασης, για τη φιλοσοφία, τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες υλοποίησης ενός τέτοιου έργου μέγιστης αποτελεσματικότητας.

Παραπομπές

[1] Βασίλη Κρεμμυδά, Υπάρχουν και καλά νέα;, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 2007-12-28, Αρ. Φύλλου 19022

[2] Εδώ χρησιμοποιούμε έννοιες που διατυπώθηκαν μεταγενέστερα με συστηματικό τρόπο για να περιγράψουν την κοινωνική βάση των τεχνολογιών του Διαδικτύου

[3] Stallman: Your Freedom needs Free/Libre Software

[4] Αναδημοσίευση άρθρου από τους TIMES 2008-01-16 στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 2008-01-17 και σχετικά σχόλια στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία 2008-01-17 και 2008-01-18

[5] Michel Bauwens: Peer to Peer and Human Evolution

[6] Mauro Bieg: Property and commons, How do peer productions and free content work out?


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License (check http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)Δείτε επίσης τις σελίδες μας: P2P Lab, Greek language και Greece.