Πράττειν, Σχέδιο και Ουτοπία

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

Του Βασίλη Κωστάκη

<Εν αρχή ήταν ο ανοικτός κώδικας\

η ανάδυση των Κοινών και της ομότιμη παραγωγής\

ο σχεδιασμός και δημιουργία του λογισμικού\

η παραγωγή πολιτισμού>

<Το δικό μου πράττειν είναι μέρος μιας νέας μορφής κοινωνικής δημιουργίας\

πέρα από την οργανωμένη εργασία\

πέρα από ιεραρχίες\

πέρα από κέντρα αποφάσεων\

πέρα από ανταγωνιστικές σχέσεις παραγωγής\

πέρα από την αποκλειστική ιδιοκτησία\

είναι το διανεμημένο πράττειν\

η διανεμημένη δημιουργικότητα, η κοινωνική έμπνευση και καινοτομία\

το πράττειν των άλλων είναι προϋπόθεση του δικού μου πράττειν\

επανήλθε στις ρίζες του, καθώς είναι εγγενώς συλλογικό, κοινωνικό, ορχηστρικό>

<Ο ανοικτός κώδικας έφερε τον ανοικτό σχεδιασμό στη δημιουργία υλικών προϊόντων και συστημάτων\

για την τεχνολογία, την μηχανική και άλλες επιστήμες\

προς μια παγκόσμια, συνεργατική, βιώσιμη παραγωγή\

παραγωγή σχέσεων, παραγωγή πολιτισμού και γνώσης\

παραγωγή ελπίδας\

παραγωγή ελευθερίας>

<Ο ανοικτός κώδικας έφερε τον ανοικτό σχεδιασμό πολιτισμού>

<Εν αρχή η ελευθερία είναι ανάγκη, αίσθημα, έμπνευση\

που ύστερα γίνεται έννοια και λέξη\

που προϋποθέτει σχεδιασμό και δημιουργία\

αέναη προσπάθεια για εμπλουτισμό και βελτίωση της λέξης\

το πράττειν είναι όμως εγγενώς συλλογικό και διανεμημένο\

συνεπώς η λέξη και η έννοια οφείλει να είναι προϊόν συλλογικής και διανεμημένης εργασίας\

εθελοντικής εργασίας\

αλλιώς θα είναι αλλοτριωμένη δημιουργία>

<Ο ανοικτός σχεδιασμός θα είναι μέρος των Κοινών\

κοινός μας πλούτος, κοινή μας παραγωγή, κοινό μας πράττειν\

και ίσως τότε η δημοκρατία να βρει την ουσία της\

να γίνει μέσο για τον ανοικτό σχεδιασμό των οικονομιών και των κοινωνιών\

τον αέναο, συλλογικό σχεδιασμό αυτών\

πέρα από ιεραρχίες\

πέρα από κέντρα αποφάσεων>

<Ω ναι, βλέπω τη μέρα αυτή να έρχεται\

τη μέρα του ανοικτού κώδικα, του ανοικτού σχεδιασμού των πολιτισμών\

την βλέπω να βρίσκεται στην αγκαλιά της Ουτοπίας>

<Μα μην ανησυχείς, δεν ήρθε το τέλος της ιστορίας! H πρόοδος των πολιτισμών δεν είναι άλλωστε η συνειδητοποίηση της Ουτοπίας;>


Δείτε επίσης τις σελίδες μας: P2P Lab, Greek language και Greece.