Word of Mouth

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

Word of Mouth, [1]

URL = http://www.slideshare.net/marketingfacts/blogs-wordofmouth-marketing/

Word of Mouth

Word of Mouth is de handeling waarmee een consument informatie met een marketingwaarde creëert en/of distribueert naar andere consumenten.

Word of Mouth is mond op mond reclame anno nu, waarbij de consument met nieuwe technologie snel een enorm bereik heeft voor zijn mening over bijvoorbeeld een product of merk. Belangrijkste voorbeeld is natuurlijk de weblog. Sommige bloggers zijn al echte opinieleiders en een factor waar je in een marketing of - of communicatieplan rekening mee zou moeten houden.


Word of Mouth

URL = http://www.internet-onderzoek.nl/wom2006/ Onderzoek Word of Mouth 2006.

URL = http://www.buzzer.nl/ Rapporteren van gebruikte producten.

URL = http://www.slideshare.net/marketingfacts/blogs-wordofmouth-marketing/ Slides over het onderwerp.