Van Beroepszeer naar Beroepseer

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

The increased rationalisation and narrowing towards quantitative goals is leading to a serious crisis in job satisfaction. In the Netherlands, a movement towards the restoration of professional ethics is gaining a lot of traction. Below is a 18-minute Dutch-language video of the launch event on April 6, 2006.


URL = http://www.icast.nl/movie.htm


Dutch-language

"Het initiatief Van BeroepsZeer naar BeroepsEer [www.beroepseer.nl] is gegroeid uit een boek dat vorig jaar uitkwam onder redactie van filosoof-hoogleraar onder de titel ‘Beroepszeer: waarom Nederland niet goed werkt’. Essentie van wat een beweging moet worden is dat professionals, de vakmensen op de werkvloer geen ruimte meer krijgen van de hierarchien, regels en de vele managers daarboven. Veel mensen in de zorg, het onderwijs, de overheid en in bedrijven voelen dat hun vermogens en kwaliteiten niet meer worden gewaardeerd en dat ze alleen maar worden gestuurd door managers, regels en budgetten en geen ruimte krijgen om hun kennis, kunde en vaardigheden echt te gebruiken en de zorg, het onderwijs, hulpverlening, etc. voor mensen te verbeteren. Het vindt ontzettend veel weerklank momenteel in Nederland (en dat is een volstrekte understatement). In de afgelopen week zijn er bijv. 4 of 5 tv-programma’s volledig aan gewijd. Ruimte aan de professionals en de werkvloer teruggeven gaat echter niet vanzelf en het enthousiasme kan zonder de juiste aandrijvers ben ik bang zo weer terugzakken naar een magere reeks van bijeenkomsten. Veranderen moet van onderop gebeuren door mensen die samen aan de slag gaan om het verloren terrein terug te winnen. Volgens mij kan P2P daarin een centrale rol spelen." (email from Robert Bood)